Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hazel giúp để chuẩn bị ngày lễ Tạ ơn hái rau trong vườn, chuẩn bị và phục vụ gà tây ăn tối.