Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia Hazel để dành kỳ nghỉ của bạn trong một trại. Trước tiên chuẩn bị ba lô với tất cả mọi thứ cần thiết, chuẩn bị cứu hỏa, ăn với bạn bè ở các vùng nông thôn và ngủ trong lều.