Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ăn mừng với Hazel và bạn bè của cô vào ngày Thánh Patrick. Trang trí nhà cho đảng, chuẩn bị trang phục và vui chơi.