Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hazel đang ngày càng già đi và cô giáo đang dạy cho cô và các bạn cô mùa, giúp họ học hỏi.