Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sinh viên này mãi mãi về sau cao có một vấn đề, bạn cần có một số phụ kiện và đối tượng cho các chức năng của ban đêm, nhưng trong sự hỗn loạn lúc đó xác định vị trí các chi phí. Hãy là tốt và giúp cô!.