Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các công chúa nhỏ Elsa nhu cầu giúp đỡ của bạn cho ngày đầu tiên của trường. Bạn cần phải tìm các đối tượng cho ba lô trong phòng của bạn, chọn quần áo cho ngày và cho vào thực phẩm túi.