Baby Care

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn vú em của em bé này và bạn phải tắm cho anh, thực phẩm preparle, cho nó, chơi với nó và thay đổi quần áo của mình, tất cả mà không khóc.