Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Trong một khoảnh khắc, chúng tôi dừng lại atusar atusemos cô gái và ngựa. Trong trường hợp này, một bé Bratz, có nghĩa là bạn phải sử dụng các màu sắc sặc sỡ và quần áo lớn.