Baby Barbie Throat Doctor

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn của chúng tôi có một nhiễm trùng miệng và bạn đưa cô đến nha sĩ để chữa trị. Và như đã được rất tốt, bạn có thể mua các đồ chơi mà bạn thích và một chiếc váy đẹp.