Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp 'Baby Barbie' để tìm quần áo và các đối tượng cần thiết để làm một mùa hè ảnh chụp. Sau đó, bạn có thể chọn những bộ quần áo đẹp nhất, kiểu tóc vui vẻ hơn và các phụ kiện mà bạn thích.