Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận thấy vẻ 'Baby Barbie như một trong những ngôi sao của' Strawberry Shortcake 'trong phòng của cô tìm kiếm trang phục, phụ kiện và các đối tượng cần thiết để sau đó ăn mặc của mình và làm tóc của cô giống như họ.