Baby Barbie Stomach Surgery

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

ruột người bạn của chúng tôi 'Baby Barbie' đau rất nhiều và cần phải làm gì để chữa trị của bác sĩ. Bạn phải hoạt động theo các bước của một bác sĩ phẫu thuật.