Baby Barbie Sports Injury

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

người bạn nhỏ của chúng tôi đã có một tai nạn chơi tennis và cần sự giúp đỡ của bạn để chữa lành. Hãy y tế băng bó cánh tay của mình, cho thuốc hoặc may vết thương của họ.