Baby Barbie Sisters Surprise

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp hai chị em này để chuẩn bị một số món quà đẹp cho mẹ của mình. Trang trí một số cookie ngon và làm một tấm thiệp thật đẹp để chúc mừng cô ấy vào Ngày của Mẹ.