Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bé Barbie đã gia nhập Ảnh tự chụp của thời trang và nhu cầu giúp đỡ của bạn để được đẹp cho thời điểm đó. Hãy tìm những vật dụng cần thiết, ra lệnh cho phòng của mình, đặt một ít trang điểm, chọn trang phục và kiểu tóc và bạn đã sẵn sàng cho các bức ảnh.