Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm hiểu làm thế nào để làm cho ba pinatas sinh nhật khác nhau. Bạn có thể làm cho burrito cổ điển, một con cú hay tuyết đông lạnh thông cảm.