Baby Barbie Pets Beauty

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy chăm sóc rửa các vật nuôi quý 'Baby Barbie' mái tóc của mình, ăn uống và cho họ mọi thứ họ cần để được hạnh phúc.