Baby Barbie Pets Beauty 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn những con vật cưng mà bạn thích để rửa tóc của bạn, để khô hoặc làm cho nó một kiểu tóc đẹp. Sau đó, bạn có thể lựa chọn từ rất nhiều phụ kiện đáng yêu.