Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bé Barbie là một bệnh viện động vật thú y và phải chăm sóc cho bệnh nhân của họ tiêm, uống thuốc hoặc xem sốt nhiệt kế