Baby Barbie Little Sister

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn của chúng tôi 'Baby Barbie' đã có một em trai và phải chăm sóc cho các chai, bao gồm cô với chăn của mình hoặc thay tã.