Baby Barbie Kitty Costumes

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một 'Baby Barbie' yêu 'Hello Kitty' và rất muốn giúp đỡ của bạn để ăn mặc như con mèo nổi tiếng. Bạn có rất nhiều phụ kiện, trang phục và kiểu tóc hài hước để lựa chọn.