Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm kiếm phòng 'Baby Barbie trang phục, micro, guitar, thân răng và tất cả mọi thứ bạn cần để thực hiện một buổi hòa nhạc rock. Sau đó, bạn có thể chọn các kiểu tóc và quần áo cũ, giày dép và các phụ kiện khác mà bạn tìm thấy.