Baby Barbie Ice Costumes

Đang tải trò chơi...
Chọn công chúa trang phục bạn thích nhất cho Carnival. Bạn có rất nhiều váy, tóc giả và phụ kiện để hoàn thành các nhân vật.