Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp ít Barbie cho mẹ cô không nhận được đánh bắt trong khi bị phân tâm, thay vì làm bài tập ở nhà. Sơn móng tay của bạn, trang điểm đôi mắt của bạn, làm cho một bản vẽ hoặc chơi với các tế bào mà không bị nhìn thấy.