Baby Barbie Hair Salon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm kiểu tóc đẹp lấy cảm hứng từ bộ phim với đông lạnh Elsa và Anna công chúa là nhân vật chính. Hãy làm tóc và để cho trí tưởng tượng của bạn.