Baby Barbie Flower Braids

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là stylist của cô gái xinh đẹp này và bạn phải lựa chọn giữa ba kiểu tóc khác nhau để sao chép. Thực hiện theo các bước để làm cho không thể tin được thu thập và dây bện.