Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp ít Barbie để làm một món quà sinh nhật tốt đẹp cho người bạn tốt nhất của bạn. Bạn có thể tùy chỉnh một cốc với tên của bạn hoặc làm cho một chiếc vòng tay tình bạn tốt đẹp.