Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn biểu tượng cảm xúc yêu thích của bạn và tìm hiểu để làm cho một hình dạng đệm. Làm cho bản vẽ, cắt miếng, đặt nhồi và may tất cả mọi thứ để xem kết quả cuối cùng.