Baby Barbie Chickenpox Attack

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bé Barbie có bệnh thủy đậu và bạn phải giúp mẹ chăm sóc con. Cho thuốc của bạn, một món súp ấm, đặt TV hoặc đọc một câu chuyện để giải trí.