Baby Barbie Allergy Attack

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn của chúng tôi bị dị ứng với hoa và cần phải chữa lành, nếu như bạn bác sĩ của bạn. Sử dụng thuốc và thuốc mỡ cần thiết để được khỏe mạnh.