Baby Ball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục đích của trò chơi là đơn giản, mất bóng ném cò làm tổ cho đến khi em bé được sinh ra. Nhấp chuột sẽ đặt dấu để đi chuyển bóng và nếu bạn nhấn chuột vào bản thân vị trí sẽ thay đổi.