Baby Animal Shelter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy chăm sóc của tất cả các loài động vật trong vườn thú giải quyết nhu cầu của họ. Bạn có thể mua thực phẩm, đồ chơi hoặc các loại thuốc với tiền bạn đi nhận.