Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Cái lạnh đã đến và tuyết bắt đầu rơi, trang trí ngôi nhà trên núi cho những ngày mùa đông và điền vườn của người tuyết và xe trượt tuyết.