Babies in the Snow

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cái lạnh đã đến và tuyết bắt đầu rơi, trang trí ngôi nhà trên núi cho những ngày mùa đông và điền vườn của người tuyết và xe trượt tuyết.