Baatman

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn là để nổ tung tất cả các tháp truyền thông từ các công ty khác và nơi bạn thu thập các biểu tượng. Đặt bom với cẩn thận phím cách, bạn không nhận được đánh bắt các vụ nổ.