B Game

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kỹ năng trò chơi, nơi bạn có để có được ra khỏi các ống màu đỏ một quả bóng rơi cho một nền tảng mà bạn di chuyển các đòn bẩy.