Azgard Tower Defense

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt tháp quốc phòng tại các địa điểm chiến lược để bảo vệ lâu đài từ cuộc tấn công của Orc và những kẻ thù khác. Bạn có các loại khác nhau có thể được đặt với vàng bạn nhận được.