Aykuri Quest

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Là con gái của Hoàng đế muốn trả thù cho cái chết của cha mình giết chết kẻ phản bội samurai. Salta với con trỏ lên, cúi mình xuống bằng cách nhấn phóng sao ninja với con trỏ bên phải và bên trái được sử dụng yu thanh kiếm.