Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Là con gái của Hoàng đế muốn trả thù cho cái chết của cha mình giết chết kẻ phản bội samurai. Salta với con trỏ lên, cúi mình xuống bằng cách nhấn phóng sao ninja với con trỏ bên phải và bên trái được sử dụng yu thanh kiếm.