Awesome Tanks 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe tăng khu vực khác nhau của bạn đối đầu với các xe tăng quân đội đối phương. Giết tất cả chúng và bạn có thể di chuyển đến màn hình tiếp theo.