Avengers Hero vs Alien Robot

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Iron Man và Captain America Avengers đoàn kết để chống lại đế chế ác của một robot ngoài hành tinh. Họ sẽ phải nhận được vào hang ổ của mình, vượt qua bẫy đóng gói kịch bản và robot cảnh giác, và đi tất cả các cách đến mặt đối mặt với các nhân vật phản diện thật, người kiểm soát và chi phối tất cả mọi thứ.