Avengers Global Chaos

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý các bộ phim siêu anh hùng bốn 'The Avengers' vào một cuộc phiêu lưu thú vị mà bạn sẽ sử dụng các kỹ năng của Captain America, Ironman, Thor hay Incredible Hulk.