Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sue giống như một ly cocktail. Không có vấn đề thành phần mà bạn loại bỏ và đặt kết quả sẽ luôn luôn là phong phú. Cùng với cô gái này khi lựa chọn trang phục.