Avalanche

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tránh bị nghiền nát bởi gạch rơi xuống từ bầu trời, nhảy và di chuyển bằng cách sử dụng các phím mũi tên để trốn thoát. Nếu bạn dính vào các bức tường bạn có thể cho nhảy lớn hơn và được simepre trên đầu trang.