Avalanche Anarchy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Flee Avalanche trên xe trượt tuyết của bạn. Khắc phục trong thời gian ngắn nhất có thể nguy hiểm của núi, đừng quên thu thập nhiên liệu để tiếp tục cuộc hành trình.