Autopista

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mở đường cho Formula 1 xe rời khỏi bãi đậu xe, kéo chuột để những chiếc xe khác để đạt được mục tiêu của bạn.