Autobot Stronghold

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cuộc chiến giữa các Transformers liên tục, bảo vệ các cuộc tấn công vào thành phố trong các tòa nhà đặt các loại robot để tránh bị phá hủy.