ATV Extreme

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Rất tốt trò chơi thử nghiệm mà bạn lái một quad, sử dụng con trỏ để vượt qua những trở ngại về mặt đất và thay đổi hướng với 'Enter'. Lấy biểu tượng cho điểm.