Attic Stuff Golf

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các nhân vật chính của "Gravity Falls" là một especialitos chút. Vì vậy, họ không thể chơi golf như người bình thường. Họ phải mở rộng với bẫy kỳ lạ để làm cho nó thú vị hơn.