Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Betty đã bay qua không gian thu thập tất cả các bánh kẹo, nhưng hãy cẩn thận của các thiên thạch.