Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Betty đã bay qua không gian thu thập tất cả các bánh kẹo, nhưng hãy cẩn thận của các thiên thạch.