Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Peppa Pig đã trở thành phóng túng chúng tôi. Được đặt trong một căn gác mà gặp gỡ bạn bè, đọc sách và phim dự án ngầm. Nó có vẻ là rất chào đón ... ngày là kẻ đi theo trang trí hiệu quả như những gì bạn đang khá có khả năng.