Asteroids Revenge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tiểu hành tinh trả thù đã đến, mệt mỏi vì bị phá hủy bởi các tàu không thương xót đã quyết định bắt đầu chiến đấu. Quản lý các tiểu hành tinh màu xanh như bạn chỉ vào đầu của trò chơi để tìm hiểu các thủ thuật.